Wanneer u alleen facturen wilt zien die aan specifieke voorwaarden voldoen, dan kunt u filters gebruiken. In dit artikel komen enkele filters van de factuurlijst aan bod. 

Als u na inloggen bij Payt in de bovenbalk op de pagina "Facturen" klikt, ziet u een overzicht van alle filters aan de linkerkant van de pagina.  

Filteren op factuurbedrag

Om facturen te filteren op factuurbedrag kunt u onder het filter 'Factuurbedrag' een van en een tot-bedrag invoeren. Er worden dan alleen facturen getoond met een bedrag tussen de ingevulde bedragen.

Filteren op debiteur  

Wanneer u alleen de facturen van een specifieke debiteur wilt zien kunt u aan de linkerkant bij het filter ‘Debiteur’ het debiteurnummer van de debiteur intypen. De lijst met facturen wordt dan gefilterd. Dit filter werkt met volledig ingevulde debiteurnummers.

Filteren op factuurdatum/vervaldatum

Aan de linkerkant kunt u onder de filter Factuurdatum/Vervaldatum een bepaalde periode aangeven door in de velden van en tot een datum te selecteren in de kalender die verschijnt wanneer u in het veld klikt. 

  

Heeft u het antwoord gevonden?