Zaken kunnen een verschillende status hebben. Hieronder is van de verschillende statussen uitgelegd wat deze inhouden.

Lopend - bevat alle zaken die het traject op dit moment normaal doorlopen.
Hoofdsom voldaan - bevat alle zaken waarbij de hoofdsom (som facturen) is voldaan, maar waarbij het bedrag aan rente- en incassokosten nog niet handmatig als betaald gemarkeerd is.
Gepauzeerd - bevat alle gepauzeerde zaken.
Betalingsregeling - bevat alle zaken met een lopende betalingsregeling.

Door de checkbox naast één of meerdere status(sen) aan te vinken, worden alleen zaken met die status(sen) getoond.

Heeft u het antwoord gevonden?