Payt importeert dagelijks de gegevens uit uw boekhouding. Indien er een typefout in het e-mailadres of betalingen die per abuis ongedaan zijn gemaakt, komen deze ook bij Payt binnen. Indien u deze fout aanpast in de boekhouding, dan zal dit tijdens de volgende import de gegevens in Payt aangepast worden.

Bepaalde gegevens zullen na aanpassing niet in Payt worden overgenomen, dat betreft bijvoorbeeld de betaaltermijn van de factuur. Alleen tijdens de eerste keer inladen van de factuur wordt de betaaltermijn gebruikt om de herinneringsflow op juiste data in te kunnen plannen.

Het kan raadzaam zijn om de factuur, zaak, debiteur of administratie in kwestie te pauzeren. Dit voorkomt dat er onterechte herinneringen worden gestuurd of dat de debiteur een factuur met foutieve informatie ontvangt of helemaal niet ontvangt.

Om een factuur, zaak of debiteur te pauzeren: open deze in Payt en klik boven in beeld op de blauwe knop 'Pauzeren'.

Om een adminstratie te pauzeren: ga naar het dashboard in Payt en kies hier de juiste administratie. Klik vervolgens rechtsboven op 'Instellingen'. Binnen het tabblad 'Factuurtraject' is het mogelijk om een pauze-stand actief te zetten.

Heeft u het antwoord gevonden?