Payt heeft een feature uitgerold waarmee labels aan facturen, debiteuren en zaken toegewezen kunnen worden. Daardoor is het mogelijk de lijsten van facturen, debiteuren en zaken te filteren op label. In dit artikel doorlopen we alle stappen voor het toewijzen van labels aan facturen en het filteren van facturen. Dezelfde stappen zijn van toepassing voor debiteuren en zaken.

Labels aanmaken

Gebruikers met volledige rechten binnen de Payt administratie, kunnen labels definiëren op administratieniveau. Labels mogen letters, cijfers en de tekens  - ,  _ ,  :  en  /  bevatten. Eenmaal aangemaakt kunnen de labels aan facturen toegewezen worden via een bulkactie in de lijstweergave of via de detailpagina van de factuur.

Labels toewijzen

Op de detailpagina van een factuur staat een knop met daarop ‘Acties’. Hieronder vindt u de keuze voor 'Labels toewijzen'.  

Als u daarop klikt krijgt u een venster te zien waarin u labels kunt selecteren en toewijzen.

De toegewezen labels verschijnen onder het factuurnummer. Klik op het  +  icoontje om de toegewezen labels te wijzigen. Door op een willekeurig label te klikken wordt de lijst met facturen geopend met alle facturen met datzelfde label.

Labels in bulk toewijzen

Wanneer u één of meer facturen in de lijst van facturen selecteert, kunt u onder de bulkacties voor ‘Labels toewijzen’ kiezen.

Er verschijnt een venster waarin u labels kunt selecteren. Door op ‘Wijzigingen opslaan’ te klikken, worden de labels aan de geselecteerde facturen toegewezen. De toegewezen labels komen in de lijst van facturen te staan als een grijze pijl, zoals in de onderstaande afbeelding te zien is.

Filteren op labels

Als labels toegewezen zijn aan een aantal facturen is het mogelijk de lijstweergave te filteren op label. Door één of meerdere labels te selecteren in de filters in de linker zijbalk, worden alleen de facturen weergegeven waaraan die labels toegewezen zijn. Door de optie ‘Geen labels’ aan te vinken, worden enkel facturen zonder label weergegeven. Dit kan handig zijn om bepaalde resultaten uit te filteren.

Heeft u het antwoord gevonden?