Het kan soms zijn dat er iets in de boekhouding verkeerd is gegaan, bijvoorbeeld dat de factuur bij een verkeerde debiteur is aangemaakt of dat de vervaldatum onjuist is. Dit soort gegevens kunnen nadat een factuur is ingeladen in Payt niet meer gewijzigd worden. Voor deze gevallen is het mogelijk om de factuur zelf, onder bepaalde voorwaarden, uit Payt te verwijderen.

Factuur verwijderen
Indien er in de factuur nog niets is verstuurd, dan is de factuur zelf te verwijderen mits de gebruiker over voldoende rechten beschikt. Om de factuur te verwijderen gaat u naar de betreffende factuur, u klikt op  'Acties' en vervolgens klikt u op 'Verwijderen'.

Factuur opnieuw inladen
Na het verwijderen van de factuur zal bij de eerstvolgende automatische import de factuur opnieuw worden ingeladen met de gecorrigeerde gegevens.

Voorkomen dat factuur wordt ingeladen
Om te voorkomen dat facturen in Payt worden ingeladen, dienen de factuurnummers op de negeerlijst gezet te worden voordat deze tijdens de automatische import opnieuw worden ingeladen.

Heeft u het antwoord gevonden?