Het kan voorkomen dat wijzigingen van debiteurgegevens in uw boekhouding niet terug te vinden zijn in Payt. Hier zijn een aantal mogelijke oorzaken voor.

  • Er is nog niet geïmporteerd sinds de wijziging.

Payt laadt iedere avond automatisch gegevens in uit uw boekhouding. Indien een wijziging met spoed in Payt verwerkt dient te worden, dan kan handmatig een import worden gestart.

  • De debiteur heeft geen openstaande factuur. 

Payt laadt bij een import alleen de openstaande facturen in. Indien er een wijziging gedaan is bij een debiteur die op het moment geen openstaande factuur heeft, dan krijgt Payt die wijziging pas mee zodra de debiteur weer een openstaande factuur heeft.

  • Er treedt een validatiefout op bij de import 

Indien er sprake is van een validatiefout bij de betreffende factuur/debiteur, dan zullen er geen gegevens worden ingeladen van de betreffende factuur/debiteur. 

Rechtsonder op het dashboard van de administratie is te controleren of er sprake is van validatiefouten. Zie als voorbeeld bovenstaande afbeelding, de tekst wordt rood weergegeven omdat er in dit voorbeeld sprake is van een validatiefout. 

  • De debiteur, factuur of betalingsconditie staat genegeerd. 

Het is mogelijk om een factuur, debiteur en/of betalingsconditie binnen Payt op een negeerlijst te zetten. Facturen, debiteuren en/of facturen met een betalingsconditie welke op de negeerlijst staan, worden niet ingeladen in Payt. Hoe u dat doet, leest u hier.

Heeft u het antwoord gevonden?