In de afgelopen week is Payt weer op verschillende manieren vernieuwd. In deze update leest u onder andere meer over:

  • Onderscheid factuur en creditnota
  • Instellingen debiteur
  • Zakenlijst hoofdsom voldaan
  • SPF records 

Onderscheid factuur en creditnota 

In het overzicht van facturen is vanaf nu het onderscheid tussen een factuur en creditnota duidelijk aangegeven.  

Instellingen debiteur 

De instellingen van individuele debiteuren zijn nu opgedeeld in verschillende tabbladen. Deze instellingen zijn in te kijken door het tandwiel aan te klikken op de detailpagina van een debiteur.  

Zakenlijst hoofdsom voldaan

In de zakenlijst is vanaf nu met een apart icoon aangegeven bij welke zaken de hoofdsom voldaan is. 

SPF records 

In de instellingen van de administratie is nu ook terug te vinden of uw SPF records correct staan ingesteld. Deze status wordt automatisch bijgewerkt wanneer u uw afzend-adres wijzigt en kan ook handmatig worden vernieuwd als u uw SPF records heeft gewijzigd. 

Heeft u het antwoord gevonden?