Payt biedt u de mogelijkheid om snel en eenvoudig automatische incasso aan te bieden aan uw debiteuren. We hebben hiervoor de automatische incasso dienstverlening van Mollie geïntegreerd in onze eigen dienstverlening. Dit betreft normale Incasso (Core schema). Klik hier voor meer informatie over de verschillen met zakelijke incasso (B2B schema).

Door deze oplossing van Payt te gebruiken is er geen strikte noodzaak om natte handtekeningen te verzamelen bij uw debiteuren. U voorkomt dankzij onze automatisering verder een hoop gedoe met batches en uitvoeren van incasso.

Werking

Wanneer u automatische incasso via Payt activeert, zullen wij uw debiteuren in de mail van factuurverzending een knop aanbieden waarmee de debiteur kan aangeven dat deze nieuwe facturen per automatische incasso wil gaan betalen. De betreffende debiteur regelt dit door de betreffende factuur per iDEAL te betalen, waarmee het IBAN nummer en de tenaamstelling direct worden geregistreerd en geverifieerd. Payt slaat dit verzoek automatisch op en zal alle volgende facturen aan deze debiteur middels automatische incasso laten incasseren voor u. U hoeft daar aan uw kant geen verdere actie voor te nemen. Uiteraard wordt ook de formulering van de mail bij de volgende factuurverzending hier automatisch op aangepast.

Bij inrichting van de dienst worden debiteuren die u al een akkoord hebben gegeven voor automatische incasso door ons aan de lijst toegevoegd, zij hoeven daar niet opnieuw akkoord voor te geven.

Storneringen

Wanneer een incasso gestorneerd wordt, krijgt Payt daarvan een melding. Bij ontvangst van deze melding controleert Payt aan de hand van informatie uit uw boekhoudpakket of de factuur wel of niet betaald is. Indien er een openstaand saldo is zal Payt het herinneringstraject starten. Storneringen kunnen tot 8 weken na de incassodatum plaatsvinden.

Verzoek tot uitvoeren automatische incasso versus rechtsgeldige machtiging

Voor het uitvoeren van de automatische incasso is het voldoende wanneer de debiteur heeft aangegeven de facturen via automatische incasso te willen laten incasseren. Met het IBAN nummer en de tenaamstelling kan de incasso uitgevoerd worden. Er hoeft dus geen natte handtekening of rechtsgeldige digitale machtiging te worden overlegd aan de bank.

Tegenover het gemak van het niet hoeven te overleggen van een rechtsgeldige machtiging (met alle rompslomp die daar vaak bij komt kijken), staat dat de debiteur een periode van 13 maanden heeft waarin hij een melding onterechte incasso (MOI) kan doen. In geval van zo’n melding zal Mollie u vragen om alsnog een rechtsgeldige machtiging (een natte handtekening of een rechtsgeldige digitale machtiging) te overleggen en heeft u die niet, dan zal de betreffende incasso worden teruggedraaid. Uiteraard wordt die dan opgevolgd binnen Payt om alsnog een betaling via iDEAL of overschrijving te krijgen. 

Het is uw eigen afweging of u het risico op zo’n melding onterechte incasso wenst af te dekken door rechtsgeldige machtigingen te verzamelen of niet.

Wat u nog meer moet weten

  • Indien u automatische incasso gaat gebruiken, dient u Mollie in te stellen als uw PSP. Dit geldt dan voor zowel iDEAL betalingen als automatische incasso’s. Indien u nu gebruik maakt van iDEAL via Pay.nl, dan wijzigt dit dus. Een van de implicaties daarbij is dat u geen gebruik meer kunt maken van het enkelvoudig doorstorten van iDEAL betalingen zoals Pay.nl dit doet.  
  • Een automatische incasso wordt geïncasseerd door Stichting Mollie Payments. Uw debiteur treft dat ook aan op het bankafschrift als begunstigde. In de omschrijving wordt uw (bedrijfs)naam en het factuurnummer vermeld. Het feit dat deze met Stichting Mollie Payments als begunstigde wordt geïncasseerd kan er in de praktijk toe leiden dat er wat meer storneringen plaatsvinden dan wanneer u automatische incasso via de bank zou laten verlopen.
  • In Payt is het mogelijk om verschillende flows in te richten waardoor het mogelijk is om de ene groep debiteuren wel en de andere groep debiteuren geen automatische incasso aan te bieden. Of wij dit in uw geval ook kunnen ondersteunen is afhankelijk van welk boekhoudpakket u gebruikt.
  • Facturen die via Mollie ter incasso worden aangeboden moeten in uw boekhouding een betaaltermijn van minimaal 10 dagen meekrijgen. Facturen worden 5 dagen voor de vervaldatum geïncasseerd. Een betaaltermijn van 10 dagen zorgt ervoor dat de factuur bij de debiteur is voordat de daadwerkelijke automatische incasso plaatsvindt.

Interesse?

Heeft u na het doorlezen van dit document interesse? Laat dan een bericht achter in de applicatie via de chat-functie rechtsonder in het scherm.

Heeft u het antwoord gevonden?